De kracht van individuele begeleiding

Sinds januari 2022 gaat Max drie dagen per week naar Praktijk Sterre en word daar individueel begeleid.
Voor die tijd ging hij naar een mytylschool waar hij een lesprogramma op maat volgde. Max raakte erg overprikkeld in de klas en kwam nauwelijks tot leren, het laatste jaar bracht hij bijna volledig door buiten de klas en werd elk half uur door iemand anders begeleid. Wat er voor zorgde dat hij het gevoel had raar en dom te zijn. Hoewel het team er alles aan gedaan heeft om voor Max een passende oplossing te vinden hebben we in overleg de conclusie getrokken dat het voor Max niet de juiste plek is.
De individuele begeleiding bij Praktijk Sterre is zo ingericht dat het aansluit bij de behoefte van Max. Er is rust en structuur. Er is uitdaging en spelenderwijs leert Max heel veel. In de eerste plaats dat hij goed is zoals hij is. Hij voelt zich vrijer om te ontdekken, veilig genoeg om te oefenen en te doen wat hij moeilijk vind. En juist daardoor zien we positieve ontwikkeling en groei.
Om een voorbeeld te noemen: als je Max achter de computer zet om een les biologie te volgen dan is dat voor hem heel abstract en heeft hij weinig interesse om de les te doorlopen. Ga je het bos in met hem, neemt hij alles in zich op, stelt vragen en onthoud alles wat hij geleerd heeft over vogels en bomen. Zo werkt het bij Praktijk Sterre. Elke dag is een leerzaam feest.
Toen duidelijk werd dat Max zou uitvallen bij het speciaal onderwijs moesten we als ouders wel even slikken. Wat nu en vooral, wat betekend dit voor Max zijn toekomst? Ik zou tegen ouders die hier ook mee bezig zijn willen zeggen: individuele begeleiding kan ook jouw kind de basis bieden om in eigen tempo te groeien alsmede de veiligheid om te ontwikkelen.
Max gaat nu naast de drie dagen bij Sterre, twee dagen naar een kinderdagcentrum in Amersfoort. Hier leert hij te functioneren in een groep. Dat gaat beter dan verwacht. En als het even niet gaat is er ruimte om te ontladen, bij te komen en weer verder te gaan.
Max gaat nu elke dag met plezier de deur uit en komt vrolijk met mooie verhalen thuis. Hij is ontspannen en trots op zichzelf.
Eigenlijk is het een zegen dat hij op de mytylschool zo duidelijk aangaf niet gelukkig te zijn.
Sandra Broerse