Fysiotherapie

Fysiotherapie is bedoeld voor mensen die worden belemmerd in hun bewegen als gevolg van lichamelijke klachten. Er kan dan sprake zijn van het niet goed functioneren van de spieren, pezen en gewrichten, maar ook verstoringen van de ademhalingsfunctie, van de doorbloeding en de vochthuishouding in het lichaam.

Wat zijn de meest voorkomende klachten?

De klachten waarmee de patiënten bij de fysiotherapeut komen, kunnen dus zeer uiteenlopend zijn: nek- en rugklachten, artrose, migraine, enkelletsel, oedeem in de benen, etc. Ook de oorzaken kunnen zeer uiteenlopen, bijvoorbeeld een sportblessure, operatie, veroudering of stress.

Hoe gaat een Fysiotherapeut te werk?

We onderzoeken niet alleen het deel van het lichaam waar de klacht zit, maar er wordt vooral verder gekeken naar de relaties met klachten en spanningsplekken elders in het lichaam. Ook wordt aandacht besteed aan de, mogelijk, sociaal-emotionele kant van de klachten. Alle aspecten van wat het vraaggesprek en het onderzoek naar voren brengt, worden geïnventariseerd en een diagnose gesteld. Vervolgens wordt een behandelplan opgesteld, waarin het doel van de behandeling wordt besproken. Daarna kan de behandeling worden opgestart.

Doel van de behandeling is  stabiliseren, verminderen en/of herstellen van de het probleem, de functiestoornis of de gevolgen daarvan. Verschillende fysiotherapeutische behandelmogelijkheden kunnen worden ingezet, om samen met de patiënt te werken aan een zo goed mogelijk herstel in het dagelijks functioneren.