Individuele begeleiding en persoonlijke verzorging

Praktijk Sterre biedt gespecialiseerde begeleiding aan kinderen en jongeren met een beperking en/of achterstand.

Zowel kinderen met lichtere en zwaardere beperkingen, op verstandelijk en op lichamelijk vlak kunnen worden geholpen door Praktijk Sterre.

Kinderen met de volgende diagnoses kunnen wij helpen:

  • Kinderen en jongeren met hersenletsel (traumatisch- of aangeboren hersenletsel)
  • Kinderen met een ontwikkelingsstoornis (op verschillende ontwikkelgebieden zoals communicatie, begrip, motoriek, sociaal-emotioneel vlak).
  • Kinderen met een genetisch syndroom, zoals bv syndroom van Down
  • Kinderen en jongeren met autisme

Ieder kind heeft recht om te leren en te groeien, zowel op lichamelijk als cognitief gebied, dat is hoe wij het zien en waar wij voor gaan. 

Het komt geregeld voor dat kinderen met een beperking niet in een groep passen of niet tot leren komen omdat ze bijvoorbeeld continu toezicht en 1 op 1 begeleiding nodig hebben. Het kan ook zijn dat er te veel prikkels in een groep zijn om tot ontwikkeling te komen. 

Individuele begeleiding en persoonlijke zorg gegeven door een zorgprofessional kan dan een goede keuze zijn. In sommige gevallen geven de ouders van deze kinderen zelf deze zorg en begeleiding thuis. Het kan prettig zijn om de ouders hierin te ondersteunen. Deze begeleiding wordt gegeven binnen Praktijk Sterre in Harderwijk.

Het doel hierbij is om een fijne, leerzame dag aan te bieden met op maat aangeboden zorg en begeleiding.

Voor elk kind en jongere wordt een zorg- en begeleidingsplan opgesteld en deze zal regelmatig worden geëvalueerd. Bij het opstellen van dit zorg- en begeleidingsplan spelen de wensen en de inbreng van de ouders (of verzorgers) een grote rol. Zij weten immers als geen ander wat er belangrijk is voor hun kind.

De begeleiding en verzorging kan worden bekostigd vanuit het PGB (Zorgverzekeraar, Jeugdwet of WLZ)